Pomorska Teka Edukacyjna

Witamy w dziale szkiców tematycznych.

W dziale znajdują się trzy teksty historyczne, które poszerzą Twoją wiedzę o okresie II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim oraz ważnej instytucji muzealnej, która upamiętnia los ludzi będących świadkami tamtych czasów.

Tekst historyczny numer 1 Zarys warunków okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim 1939-1945 autorstwa profesora Bogdana Chrzanowskiego w przystępny sposób przedstawia wiele aspektów niemieckiej polityki okupacyjnej w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w tym kwestie zmian administracyjnych, organizacji i działania nazistowskiego aparatu represji, eksterminację inteligencji pomorskiej, wysiedlenia Polaków, przymusową germanizację, a także warunki działania polskiej konspiracji na Pomorzu oraz okoliczności wyzwolenia tych ziem w 1945 roku.

Zobacz-Tekst historyczny numer 1

 

Tekst historyczny numer 2 Obóz Stutthof 1939-1945 autorstwa dr Marcina Owsińskiego przybliża w usystematyzowany sposób dzieje niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który został założony już 2 września 1939 r. w pobliżu wsi Stutthof na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska. Obóz początkowo miał być miejscem fizycznej eliminacji Polaków z Pomorza Gdańskiego lecz w miarę rozwoju wypadków wojennych i rozszerzania się zasięgu niemieckiej polityki okupacyjnej powiększał się i przyjmował nowe grupy więźniów różnych narodowości. Obóz zakończył działalność dopiero 9 maja 1945 r. po zajęciu przez wojska Armii Czerwonej. Przez 2077 dni istnienia uwięziono w nim około 110 tysięcy więźniów kilkudziesięciu narodowości, z których około 65 tysięcy zginęło.

Zobacz-Tekst historyczny numer 2

 

Tekst historyczny numer 3 Muzeum Stutthof jako miejsce pamięci dr Marcina Owsińskiego to krótka prezentacja działalności i roli Muzeum Stutthof, które jest ważnym miejscem refleksji, edukacji i spotkań ludzi z całego świata. Z działalnością bieżącą placówki można się następnie zapoznać na stronie internetowej Muzeum Stutthof: www.stutthof.org

Zobacz-Tekst historyczny numer 3

szkice

 

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku