Pomorska Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie przedstawiają projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, przy wykorzystaniu różnych środków przekazu historycznego.

Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski.

Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Jeśli znają Państwo autora któregoś ze zdjęć podpisanych „Autor nieznany”, bardzo prosimy o kontakt.

Uwagi, sugestie i propozycje prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

Kontakt:

logo

Fundacja Centrum Solidarności – www.fcs.org.pl 

Dorota Kopczyńska – d.kopczynska@fcs.org.pl

 

Logo_MS_białeMuzeum Stutthof – www.stutthof.org

Marcin Owsiński – marcin.owsinski@stutthof.org

 

Autorzy:

Lata 1939-1945

Agnieszka Burandt – Nauczyciel mianowany historii w Gimnazjum w Mikoszewie. Koordynatorka projektów edukacyjnych i opiekunka laureatów konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Piotr Chruścielski – Adiunkt muzealny w Dziale Oświatowym Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zajmuje się edukacją pamięci, szczególnie na poziomie międzykulturowym. Współautor kilku wydawnictw i wystaw historycznych.

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Historyk, starszy kustosz muzealny Działu Naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz profesor Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkuset prac poświęconych dziejom Pomorza Gdańskiego w okresie okupacji hitlerowskiej oraz pomorskiej konspiracji. Członek wielu rad naukowych i muzealnych.     

dr Danuta Drywa – Historyk, kustosz muzealny, kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Stutthof w Sztutowie. Autorka publikacji i wystaw poświęconych tematyce zagłady więźniów narodowości żydowskiej w obozie Stutthof.

Beata Falgowska – Nauczyciel dyplomowany plastyki i muzyki w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. Inicjatorka akcji społecznych i charytatywnych, działaczka organizacji pozarządowych.

Elwira Górczak-Ulman – Nauczyciel dyplomowany. Starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Koordynator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Autorka publikacji metodycznych, zbiorów zadań i programów nauczania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zofia Heppner – Nauczyciel dyplomowany historii w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Współautorka i koordynatorka programów nauczania, projektów edukacyjnych oraz publikacji metodycznych.

Joanna Hulanicka – Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. Współorganizatorka Dni Patrona Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Festiwalu Teatralnego dla uczniów gimnazjum.

Anna Krajnowska – Nauczyciel dyplomowany. Konsultant ds. nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Koordynator wielu konkursów historycznych. Autorka publikacji metodycznych, zbiorów zadań i testów konkursowych z historii.

Sławomir Maślikowski – Nauczyciel dyplomowany historii i wos, trener Edukacji Europejskiej i Praw Człowieka. Uczestnik prac Polsko – Izraelskiej Komisji Podręcznikowej przy MEN. Od 2007 roku pracuje w częstochowskim oddziale Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor publikacji podejmujących zagadnienia z historii stosunków polsko – żydowskich.

Sylwia Owsińska – Nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, od 2006 roku dyrektor szkoły. Laureatka głównej nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie MEN o nagrodę im. Anny Radziwiłł „Szkoła Obywateli” w 2010 roku.

dr Marcin Owsiński – Historyk, kustosz muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zajmuje się badaniami struktury więźniarskiej obozu Stutthof, historią Muzeum Stutthof oraz edukacją pamięci i kwestią funkcjonowania miejsc pamięci w świadomości społecznej.

Justyna Skowronek – Edukator i wydawca. W latach 2001-2008 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, pełniła funkcję kierownika Referatu Wystaw, Wydawnictw i Edukacji. Autorka i współautorka wielu publikacji i wystaw historycznych z zakresu najnowszej historii Polski.

Bożenna Sucharska – Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i wiedzy o kulturze w VI LO im. Obrońców Helu w Gdańsku. Współautorka innowacji organizacyjno-dydaktycznej pt. „Historia i kultura Żydów polskich i współczesnego Izraela”. Autorka esejów i materiałów dydaktycznych o II wojnie światowej, pamięci i Holocauście.

Dariusz Szymikowski – Nauczyciel mianowany historii i wiedzy o społeczeństwie w VI LO im. Obrońców Helu w Gdańsku. Działacz kaszubski, współautor zbiorów źródeł do nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych.

Lata 1946-1969

Daniel Czerwiński (słownik pojęć, wybór nazwisk) – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Autor publikacji na temat historii Pomorza Gdańskiego po II wojnie światowej.

prof. Andrzej Gąsiorowski (konsultacje merytoryczne)

Daniel Gucewicz (fotografie, archiwalia) – historyk, pracownik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Autor publikacji z zakresu stosunków wyznaniowych na Pomorzu Gdańskim w okresie Polsce Ludowej.

Andrzej Kasperek (literatura) – pedagog, nauczyciel, badacz literatury. Prawie całe życie spędził na Żuławach. Autor książek: „Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety”, „Poszukiwanie Godota”, „Back to DDR i inne opowiadania” „Wolność spod znaku undergroundu”, „Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie”, „Koronczarka”.

Danuta Kobzdej (biogramy) – Prezes Fundacji Centrum Solidarności od 2007 roku, dyrektor wystawy Drogi do Wolności w okresie 2000–2008. Organizatorka i pomysłodawczyni różnych wystaw tematycznych związanych z najnowszą historią Polski prezentowanych w ponad 300 miastach na świecie. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych oraz zawodowych. W 2010 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Krzysztof Kornacki (filmy) – filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes DKF UG „Miłość Blondynki”. Autor i redaktor książek o tematyce filmoznawczej: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (red.), Gdańsk 2000, Polskie kino wobec katolicyzmu, Gdańsk 2005, „Popiół i diament” Wajdy. Pół wieku filmu (Gdańsk 2009; w przygotowaniu do druku). Publikował w antologiach i na łamach m.in. „Kwartalnika Filmowego”, „Studiów Filmoznawczych”, „W drodze”, „Panopticum”.

Marcin Owsiński (kalendarium historyczne) – historyk, kustosz muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zajmuje się badaniami struktury więźniarskiej obozu Stutthof, historią Muzeum Stutthof oraz edukacją pamięci i kwestią funkcjonowania miejsc pamięci w świadomości społecznej.

Lata 1970-1990

prof. Jerzy Eisler (konsultacje merytoryczne) – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, od ponad trzydziestu lat związany z Pracownią dziejów Polski po 1945 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku kieruje Pracownią). Specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej (Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa 1992; Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000). Autor i współautor dwudziestu historycznych pozycji książkowych, a także ponad czterystu recenzji i artykułów. Jest znawcą najnowszych dziejów Francji (ważniejsze publikacje: Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940, Warszawa 1987; Kolaboracja we Francji 1940–1944, Warszawa 1989).

Grażyna Goszczyńska (fotografie) – kustosz; jest twórcą i opiekunem kolekcji fotografii w Europejskim Centrum Solidarności; długoletni muzealnik, kurator i współtwórca ok. 100 wystaw fotograficznych. Prowadzi warsztaty i pogadanki z dziedziny fotografii. Powoływana jako biegły w sprawach sądowych w zakresie powojennej ikonografii Gdańska.

Danuta Kobzdej (biogramy) – Prezes Fundacji Centrum Solidarności od 2007 roku, dyrektor wystawy Drogi do Wolności w okresie 2000–2008. Organizatorka i pomysłodawczyni różnych wystaw tematycznych związanych z najnowszą historią Polski prezentowanych w ponad 300 miastach na świecie. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych oraz zawodowych. W 2010 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Anna Krajnowska (słownik pojęć, biogramy) – Nauczyciel konsultant ds. nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, redaktor metodyczny oraz współautorka publikacji „Pamiętam, pamiętamy… Pomorze Gdańskie 1939 1945” (Warszawa – Sztutowo 2012); autorka materiałów edukacyjnych.

Michał Sempołowicz (inne) – mgr prawa, dr nauk humanistycznych. Autor i współautor oraz recenzent materiałów edukacyjnych i wystaw. Pracuje w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Jolanta Szatkowska (literatura i filmy) – polonistka i filmoznawczyni.  Nauczycielka  III LO w Gdańsku, wykładowca w Studium Animatorów Kultury. Filmowe zajęcia prowadziła przez wiele lat w Klubie ,,Żak”. Przez dwa lata moderowała filmowe przedsięwzięcia IPN adresowane do młodych ( pod nagłówkiem ,, Co Ty wiesz o PRL-u?”). Od lat uczestniczy z grupami swych uczniów i studentów w warsztatach oraz festiwalach.

Elwira Ulman (kalendarium historyczne) – Starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, koordynatorka egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, twórczyni materiałów edukacyjnych.

 

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku