Pomorska Teka Edukacyjna

Strefa nauczyciela

Scenariusze lekcyjne:

W dziale tym zamieszczono linki do ściągnięcia 17 scenariuszy lekcji opracowanych w ramach pakietu Pomorskiej Teki Edukacyjnej. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele pomorskich szkół. Materiały dotyczą różnych przedmiotów i poziomów nauczania. Mogą one stać się inspiracją do opracowania nowych lekcji opartych na biografiach świadków oraz historii regionu.

Lista scenariuszy lekcyjnych wraz z linkami do ich przeglądania i pobrania:

1. Przygotowanie do zwiedzania Muzeum i Miejsca Pamięci Stutthof

2. Stutthof – więcej niż muzeum

3. Po wizycie w Muzeum i Miejscu Pamięci Stutthof

4. Być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku

5. Być Polakiem na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

6. Świadkowie generacji – biografie byłych więźniów obozu Stutthof jako klucz do poznania historii Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1945

7. Wojna i zwykli ludzie

8. Wojna i ludzie. Drogi Czytelniku, pragnę uchylić rąbka prawdziwej historii…

9. „Być Polakiem na Pomorzu…” Na przykładzie biografii Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą

10. Historia dotyczy zwykłych ludzi: życie Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą

11. Człowiek człowiekowi… – życie w obozie koncentracyjnym Stutthof

12. Opór więźniów wobec terroru stosowanego w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy na przykładzie KL Stutthof

13. Bożonarodzeniowa kartka świąteczna

14. Niezapominajki, bzy, chabry i róże… – co myśl o nich znaczyła w obozie? Waleria Felchnerowska „Niezapominajka”

15. Sylwetki komendantów KL Stutthof. „Ludzie nie są więźniami przeznaczenia, lecz jedynie więźniami swych własnych umysłów” (F.D. Roosevelt)

16. Piaśnica jako symbol polityki eksterminacji Polaków na Pomorzu Gdańskim – „krew brata mego głośno woła ku mnie z ziemi”

17. Losy Kaszubów w I połowie XX wieku jako społeczności pogranicza polsko-niemieckiego. „Bo my za mało polscy jesteśmy i za mało niemieccy. Bo jak ktoś jest Kaszubą to nie wystarcza to ani Niemcom, ani Polakom” (G. Grass,Blaszany bębenek)

18. KL Stutthof na tle dziejów Pomorza Gdańskiego

 

 

Przygotowanie do zwiedzania Muzeum i Miejsca Pamięci Stutthof

Autor: Sławomir Maślikowski

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie, historia, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 1

Załącznik ilustracyjny do scenariusza 1


Stutthof – więcej niż muzeum

Autor: Sławomir Maślikowski

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie, historia, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 2

Załącznik ilustracyjny do scenariusza 2


Po wizycie w Muzeum i Miejscu Pamięci Stutthof

Autor: Sławomir Maślikowski

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie, historia, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 3

Załącznik ilustracyjny do scenariusza 1


Być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku

Autor: Sylwia Owsińska

Przedmiot: historia

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 4


Być Polakiem na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

Autor: Sylwia Owsińska

Przedmiot: historia

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 5

Dodatkowo do wykorzystania: Biogramy wybranych Świadków historii – byłych więźniów KL Stutthof zamieszczone w zakładce „Ludzie”


Świadkowie generacji – biografie byłych więźniów obozu Stutthof jako klucz do poznania historii Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1945

Autor: Justyna Skowronek

Przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 6

Dodatkowo do wykorzystania: Biogramy Świadków historii – byłych więźniów KL Stutthof zamieszczone w zakładce „Ludzie” – lub w zbiorowym pliku Biografie Świadków


Wojna i zwykli ludzie

Autor: Anna Krajnowska

Przedmiot: historia i społeczeństwo

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Materiał do pobrania: Scenariusz 7


Wojna i ludzie. Drogi Czytelniku, pragnę uchylić rąbka prawdziwej historii…

Autor: Anna Krajnowska

Przedmiot: historia, język polski

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 8


„Być Polakiem na Pomorzu…” Na przykładzie biografii Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą

Autor: Zofia Heppner

Przedmiot: historia i społeczeństwo

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Materiał do pobrania: Scenariusz 9

Załącznik ilustracyjny do scenariusza 9


Historia dotyczy zwykłych ludzi: życie Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą

Autor: Elwira Górczak-Ulman

Przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 10

Załącznik ilustracyjny do scenariusza 10


Człowiek człowiekowi… – życie w obozie koncentracyjnym Stutthof

Autor: Agnieszka Burandt

Przedmiot: historia, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 11


Opór więźniów wobec terroru stosowanego w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy na przykładzie KL Stutthof

Autor: Zofia Heppner

Przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 12


Bożonarodzeniowa kartka świąteczna

Autor: Beata Falgowska

Przedmiot: historia i społeczeństwa, plastyka

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Materiał do pobrania: Scenariusz 13


Niezapominajki, bzy, chabry i róże… – co myśl o nich znaczyła w obozie? Waleria Felchnerowska „Niezapominajka”.

Autor: Joanna Hulanicka

Przedmiot: język polski

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa i gimnazjum

Materiał do pobrania: Scenariusz 14


Sylwetki komendantów KL Stutthof. „Ludzie nie są więźniami przeznaczenia, lecz jedynie więźniami swych własnych umysłów” (F.D. Roosevelt).

Autor: Bożenna Sucharska

Przedmiot: język polski, historia, etyka, wiedza o społeczeństwie

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 15


Piaśnica jako symbol polityki eksterminacji Polaków na Pomorzu Gdańskim – „krew brata mego głośno woła ku mnie z ziemi„.

Autor: Bożenna Sucharska

Przedmiot: język polski, historia, etyka, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 16


Losy Kaszubów w I połowie XX wieku jako społeczności pogranicza polsko-niemieckiego. „Bo my za mało polscy jesteśmy i za mało niemieccy. Bo jak ktoś jest Kaszubą to nie wystarcza to ani Niemcom, ani Polakom” (G. Grass, Blaszany bębenek)

Autor: Dariusz Szymikowski

Przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz 17


KL Stutthof na tle dziejów Pomorza Gdańskiego

Autor: Elwira Górczak-Ulman, Anna Krajnowska

Przedmiot: historia – warsztaty powtórzeniowe do matury z historii na poziomie rozszerzonym

Poziom edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Materiał do pobrania: Scenariusz powtórzeniowy

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku