Pomorska Teka Edukacyjna

altaltalt

II Wojna Światowa

Okupacja niemiecka na Pomorzu Gdańskim. Zbiory muzeum Stutthof. Biografie i wspomnienia byłych więźniów obozu. Fotografie, filmy archiwalne i dokumentalne, teksty pomocnicze, scenariusze zajęć lekcyjnych.

Odbudowa Polski. PRL

Odbudowa Polski w latach powojennych. Czasy głębokiego komunizmu i odwilży gomułkowskiej.

Późny PRL

Pierwsze kroki do wolności. Przebudzenie narodu. Organizowanie się opozycji. Solidarność. Zmiana ustroju.

 

O projekcie Pomorska Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie przedstawiają projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski. Intencją twórców jest niekomercyjne udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie. Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku