Pomorska Teka Edukacyjna

Instytucje dysponujące szerszymi i uzupełniającymi zbiorami archiwalnymi, obejmującymi historię lat 1970-1990.

Insytut Pamięci Narodowej – www.ipn.gov.pl

Grudzień ’70 (IPN) – www.grudzien70.ipn.gov.pl

Europejskie Centrum Solidarności – www.ecs.gda.pl

Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl

Portal historyczny Historia.org – www.historia.org.pl

Portal historyczny Dzieje.pl – www.dzieje.pl

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku