Pomorska Teka Edukacyjna

OD ORGANIZATORA

Zawartość Pomorskiej Teki Edukacyjnej (PTE), obejmującej przedział historii 1970-1990 to efekt autorskiego doboru różnorodnych tekstów kultury, w skład których weszły m.in.: dokumenty archiwalne, materiały ikonograficzne, filmowe, opracowania i fragmenty literatury pięknej. Autorami kwerendy i wyboru jest grupa współpracowników Fundacji Centrum Solidarności. Przy doborze postaci historycznych związanych z prezentowanym fragmentem dziejów Pomorza i Polski, kierowaliśmy się głównie kryterium ich aktywności i obecności w regionie pomorskim. Nie oznacza to, że lista jest zamknięta, przeciwnie zamierzamy ją sukcesywnie rozbudowywać, w miarę pozyskiwanych informacji.

Zamierzeniem twórców Pomorskiej Teki Edukacyjnej jest promowanie innowacyjnego modelu edukacji, który ma dopomóc nauczycielom pobudzić zainteresowanie młodych ludzi szeroko rozumianą współczesną historią Polski i ugruntować poczucie dumy z osiągnięć zwykłych ludzi w minionym półwieczu. Teka ma przyczynić się do wzmożenia aktywności twórczej, pogłębienia przez uczniów umiejętności wartościowania i hierarchizowania wydarzeń historycznych.

Zaproponowany wachlarz materiałów źródłowych z zakresu historii, literatury, filmu i sztuk pięknych, zebrany w jednym miejscu, pozwala na wielopoziomowe spojrzenie na historię. Korzystając ze strony PTE, uczeń może przygotowywać się do zapowiedzianej przez nauczyciela kolejnej lekcji (np. oglądając film), odrobić zadanie domowe, posiłkując się dostępnymi zasobami lub samodzielnie dokonać spośród nich wyboru do poprowadzenia części lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

Mamy nadzieję, że Pomorska Teka Edukacyjna przyczyni się też do wzbogacenia i poszerzenia warsztatu pracy nauczyciela. Powstałe w oparciu o stronę PTE najciekawsze scenariusze lekcji (wyłonione drogą konkursu ogłoszonego 06 listopada 2015 r.), poszerzą ofertę proponowanych metod i form nauczania, a udostępnione szerokiemu gronu odbiorców pobudzą ich do autorskiej aktywności w tej przestrzeni.

Liczymy również na to, że prezentowany tu zasób materiałów źródłowych ułatwi nauczycielom przygotowanie inspirujących, ciekawych lekcji historii, a uczniów zachęci do poszukiwania, odkrywania i wzbogacania tego ważnego dla Polski i Europy okresu historycznego o nowe, dopełniające obraz wydarzenia, fakty i postaci.

Danuta Kobzdej – Prezes Fundacji Centrum Solidarności

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku