Pomorska Teka Edukacyjna

Materiały źródłowe

Ustalanie losów członków rodziny w latach 1939-1945

Poszukiwania śladów członków naszych rodzin w okresie II wojny światowej najlepiej zacząć od najbogatszej i wciąż uaktualnianej bazy polskich ofiar i osób prześladowanych w latach 1939-1945. Baza „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacja niemiecką” to efekt wieloletniej pracy wielu polskich instytucji i archiwów. Obecnie w bazie znajduje się kilka milionów nazwisk Polaków.

Bezpośredni dostęp do elektronicznej bazy polskich ofiar okupacji niemieckiej 1939-1945


Baza fotografii dla lat 1939-1945 na Pomorzu Gdańskim

Osobom zainteresowanym przeglądaniem fotografii archiwalnych z okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim oraz działalności obozu koncentracyjnego Stutthof polecamy nową i stale uzupełniana bazę archiwum ikonograficznego Muzeum Stutthof.

Dostęp do elektronicznego Archiwum Ikonograficznego Muzeum Stutthof w Sztutowie


Mapy – Rozmieszczenie ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i etapy rozbudowy obozu koncentracyjnego Stutthof 1939-1945.

Mapy są materiałem uzupełniającym do Pomorskiej Teki Edukacyjnej. Ich analiza pozwala uzmysłowić sobie zmiany w niemieckiej polityce okupacyjnej w stosunku do Pomorza Gdańskiego oraz uwypukla znaczenia nazistowskiego aparatu terroru dla ludności podbitych krajów Europy.

Mapy

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku