Pomorska Teka Edukacyjna

Postacie historyczne, biogramy i ich zdjęcia

W kolejnych załącznikach znajdziesz portrety, opowieści oraz osobiste pamiątki Świadków historii-byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof.

Urodzili się w rożnych regionach Polski, pochodzą z różnych środowisk społecznych, ich różnorodne opowieści układają się na wspólny portret generacji II Rzeczypospolitej, której wspólnym doświadczeniem była wojna i okupacja. Opowieści naszych bohaterów dotyczą rodziny, szkoły, wychowania, wspomnień przedwojennych, wojny, czasu uwięzienia w obozie, ale i czasu powojennego, w tym budowania rodziny, przyzwyczajenia do „normalności” powojennej Polski i życia w wolnym kraju po 1989 roku.

Wszystkie zamieszczone tu biografie zostały wykorzystane w scenariuszach lekcji zawartych w Pomorskiej Tece Edukacyjnej oraz materiałach zawartych na portalu tekapomorska.pl. Na ich podstawie można opracowywać również samodzielne scenariusze nowych zajęć, mogą one też być inspiracją do własnych poszukiwań i odkryć w archiwach osobistych i szkolnych.

Wybierz nazwisko poniżej, aby przejść do biogramu:

Anders Edward
Andrzejewski Izydor
Bajkowski Jerzy
Brywczyńska Petronela
Brzuszkiewicz Kazimierz
Chodakowska Maria
Dunin-Wąsowicz Krzysztof
Dunin-Wąsowicz Marek
Dyduch Robert
Glapiński Marian
Jankowski bronisław
Jurkun Józef
Karpińska Zofia
Kazuła Marian
Kirejczyk Albin
Kobierski Kazimierz
Kosidowski Jan
Kozłowski Stefan Zdzisław
Krajnik Adelajda
Kuczyński Józef
Łada Felicjan
Marcinkowska-Szuca Elżbieta
Meller Jadwiga
Miszewski Alfons
Muszyński Bronisław
Mysiewicz Hieronim
Okrój Paweł
Olszewski Zbigniew
Osoś Edward
Ostrowicka Wanda
Pietrzak Weronika
Plaga Mieczysław
Pochójka Kazimierz
Polecki Adolf
Przekop Zygmunt
Rzeźnikowski Werner Feliks
Sałek Felicja
Schoennagel Jan
Skorupski Edward
Spólnik Karol
Sprada Jadwiga
Suwaj Franciszek
Szczeblewski Bernard
Walicki Jan
Wawdysz Piotr
Wesołowska Jadwiga
Wysocki Jan
Wysocki Wacław
Żbikowska Monika

Jan Schoennagel, ur. 1923 w Gdańsku Biogram 1

Paweł Okrój, ur. 1917 w Smętowie Biogram 2

Kazimierz Brzuszkiewicz, ur. 1920 w Gnieźnie Biogram 3

Izydor Andrzejewski, ur. 1919 w Kocanowie Biogram 4

Franciszek Suwaj, ur. 1921 w Zembrzycach Biogram 5

Adelajda Krajnik, ur. 1925 w Szymbarku Biogram 6

Marian Kazuła, ur. 1915 w Baryczy Biogram 7

Wanda Ostrowicka, ur. 1923 w Bruchniewie Biogram 8

Robert Dyduch, ur. 1924 w Świeciu Biogram 9

Elżbieta Marcinkowska-Szuca, ur. 1914 w Buszwałdzie Biogram 10

Felicjan Łada, ur. 1917 w Sosnowcu Biogram 11

Stefan Zdzisław Kozłowski, ur. 1923 w Krasnym Biogram 12

Werner Feliks Rzeźnikowski, ur. 1920 w Tczewie Biogram 13

Bronisław Muszyński, ur. 1913 w Zalesianach Biogram 14

Albin Kirejczyk, ur. 1916 w Małyszówce Biogram 15

Zbigniew Olszewski, ur. 1927 w Suwałkach Biogram 16

Jerzy Bajkowski, ur. 1927 w Białymstoku Biogram 17

Hieronim Mysiewicz, ur. 1925 w Węgielni Biogram 18

Karol Spólnik, ur. 1921 w Tyńcu Biogram 19

Jadwiga Meller, ur. 1928 w Czersku Biogram 20

Alfons Miszewski, ur. 1921 w Tucholi Biogram 21

Mieczysław Plaga, ur. 1927 w Grodnie Biogram 22

Wacław Wysocki, ur. 1924 w Tajenku Biogram 23

Adolf Polecki, ur. 1925 w Białymstoku Biogram 24

Jan Wysocki, ur. 1922 w Górze Biogram 25

Jan Kosidowski, ur. 1919 w Legbądzie Biogram 26

Felicja Sałek, ur. 1925 w Gdańsku Biogram 27

Marek Dunin-Wąsowicz, ur. 1926 w Warszawie Biogram 28

Krzysztof Dunin-Wąsowicz, ur. 1923 w Warszawie Biogram 29

Piotr Wawdysz, ur. 1924 w Międzyrzeczu Podlaskim Biogram 30

Maria Chodakowska, ur. 1920 w Wejherowie Biogram 31

Marian Glapiński, ur. 1922 w Dobieszowicach Biogram 32

Bronisław Jankowski, ur. 1920 w Kokoszkach Biogram 33

Józef Kuczyński, ur. 1915 w Reszkach Biogram 34

Zygmunt Przekop, ur. 1921 w Szczepkach Biogram 35

Edward Skorupski, ur. 1920 w Wasilówce Biogram 36

Edward Anders, ur. 1930 w Warszawie Biogram 37

Józef Jurkun, ur. 1923 w Szelmentce Biogram 38

Weronika Pietrzak, ur. 1922 w Chudołach Biogram 39

Kazimierz Kobierski, ur. 1929 w Warszawie Biogram 40

Edward Osoś, ur. 1923 w Jeziorkach Kosztowskich Biogram 41

Bernard Szczeblewski, ur. 1922 w Grudziądzu Biogram 42

Kazimierz Pochójka, ur. 1927 w Tucholi Biogram 43

Jadwiga Sprada, ur. 1923 w Kasparusie Biogram 44

Jan Walicki, ur. 1927 w Hucie Biogram 45

Monika Żbikowska, ur. 1923 w Pradze Biogram 46

Zofia Karpińska, ur. 1928 w Berezynie Biogram 47

Jadwiga Wesołowska, ur. 1931 w Annowolu Biogram 48

Petronela Brywczyńska, ur. 1936 w Lipowie Biogram 49

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku