Pomorska Teka Edukacyjna

Fotografie

 

 

Wykaz skrótów lub instytucji i skrótów z których zasobów skorzystano przy kwerendzie fotograficznej:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (AIPN Centrala)
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (AIPN Gd)
Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG)
Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Bazylika Mariacka w Gdańsku
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Narodowa / Polona.pl
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku
Instytut Prymasowski w Warszawie
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Narodowe w Warszawie
Ośrodek KARTA (OK)
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Gdańsku Świętym Wojciechu
Polska Agencja Prasowa (PAP)
Wikimedia Commons
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Filia Naukowa
www.przedswit.org
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”
Zbiory prywatne

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku