Pomorska Teka Edukacyjna

Tekst historyczny numer 3 „Muzeum Stutthof jako miejsce pamięci” dr Marcina Owsińskiego to krótka prezentacja działalności i roli Muzeum Stutthof. Prezentuje on miejsce po byłym obozie koncentracyjnym jako ważne miejsce refleksji, edukacji i spotkań ludzi z całego świata. Z dniem działalnością bieżącą placówki można się następnie zapoznać na stronie internetowej Muzeum Stutthof: www.stutthof.org

Zobacz-Tekst historyczny numer 3

szkice

 

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku