Pomorska Teka Edukacyjna

Tekst historyczny numer 2 „Obóz Stutthof 1939-1945” autorstwa dr Marcina Owsińskiego przybliża w usystematyzowany sposób dzieje niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który założony został już 2 września 1939 roku w pobliżu wsi Stutthof na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska. Obóz pomyślany początkowo jako miejsce fizycznej eliminacji Polaków z Pomorza Gdańskiego w miarę rozwoju wypadków wojennych i rozszerzania się zasięgu niemieckiej polityki okupacyjnej stawał się coraz większy i przyjmował nowe grupy i narodowości więźniów. Obóz zakończył działalność dopiero 9 maja 1945 roku po zajęciu przez wojska Armii Czerwonej. Przez 2077 dni istnienia uwięziono w nim około 110 tysięcy więźniów kilkudziesięciu narodowości, z których około 65 tysięcy zginęło.

Zobacz-Tekst historyczny numer 2

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku