Pomorska Teka Edukacyjna

Tekst historyczny numer 1 „Zarys warunków okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim 1939-1945” autorstwa profesora Bogdana Chrzanowskiego opisuje w przystępny sposób wiele aspektów niemieckiej polityki okupacyjnej w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w tym kwestie zmian administracyjnych, organizacji i działania nazistowskiego aparatu represji, eksterminację inteligencji pomorskiej, wysiedlenia Polaków, przymusową germanizację, a także warunki działania polskiej konspiracji na Pomorzu oraz okoliczności wyzwolenia tych ziem w 1945 roku.

Zobacz-Tekst historyczny numer 1

1946-1969

Wkrótce

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku